Projekti

„Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)“
(novembar 2016. – novembar 2017.)

Program „CSOnnect“ se sprovodi sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje u svom portfoliju imaju zaštitu životne sredine i koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (Pregovaračko poglavlje 27).

Realizator Programa je Regionalni centar za životnu sredinu (REC) – Kancelarija u Srbiji, a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Na konkursu koji je REC raspisao u 2016. godini „Zelena lista Srbije“ aplicirala je za učešće u Programu – nosilac projekta, kao vodeća organizacija, je udruženje „Inženjera zaštite životne sredine“ iz Novog Sada, a aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa članicama Saveza „ZLS“ Ekološkim pokretom „Moravski orašak“ iz Trstenika, Eko klubom – Zeleni putokaz iz Raške, Zelenim krugom iz Novog Sada, Ekološkim pokretom „Bela breza“ iz Kruševca, Odredom izviđača „Zavičaj 1093“ iz Vranja, Centarom za održivu budućnost „Zelena zona“ iz Knjaževca, udruženjem „Porečje“ iz Vučja, kao i organizacijama „Plus“ iz Borče – Beograd, Zrenjaninskom omladinskom razvojnom organizacijom ZORO iz Zrenjanina, udruženjem „Irig moj grad“ iz Iriga i udruženjma „OKC Kg Youth Sector“ iz Kragujevca.

Detaljnije informacije o program „CSOnnect“ mogu se pronaći na sajtu www.csonnect.rs.

Nacionalna kampanja „Oplaneti se! Recikliraj II“
(novembar 2011. – februar 2013. godine)

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ u saradnji sa Zelenom inicijativom krajem 2011. godine nastavila je nacionalnu kampanju „Oplaneti se! Recikliraj“ sa ciljem povećanja učešća građana i građanki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina.

Lokalne akcije realizovane su u 12 gradova u Srbiji – Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot, na kojima je promovisana primarna selekcija otpada i rađeno na povezivanju reciklažnih kompanija i operatera i lokalnih ekoloških udruženja, lokalnih institucija i građana i građanki.

Tokom realizacije akcija prikupljeno je 74 tona plastike, papira, elektronskog i električnog otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Krajem juna 2012. godine vožen je ekološki biciklistički karavan Oplaneti se!Recikliraj sa 14 biciklista i umetnicima Cirkosfere, koji je za 5 dana prešao je 400 km, obišao nekoliko gradova u Srbiji i podelio građanima 3.000 kesa za razvrstavanje otpada.

Održana su i dva Festivala Oplaneti se!Recikliraj u Beogradu i Novom Sadu, a biran je i najefektniji predmet od otpada u okviru akcije Oplaneti se! Oživi otpad.

Realizaciju kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i Mladim istraživačima Srbije, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i ambasade Kraljevine Holandije.

Detaljnije informacije o kampanji mogu se pronaći na sajtu http://www.oplanetise.com/starisajt/.

Nacionalna kampanja „Oplaneti se! Recikliraj“
(tokom 2010. godine)

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) tokom 2010. godine realizovali su nacionalnu kampanju „Oplaneti se! Recikliraj“ u cilju rešavanja problema odlaganja otpada u Srbiji, kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za proces reciklaže.

U okviru kampanje je organizovano 12 lokalnih koje su imale za cilj prikupljanje i selekciju različitih vrsta otpada.

Realizana je i velika nacionalna akcija 5. juna 2010. na Kalemegdanu u Beogradu, na Dan zaštite životne sredine.

Po završetku lokalnih akcija i centralne akcije, oko 30 aktivista Zelene liste Srbije krenulo je na promotivno-ekološki biciklistički karavan. Karavan je krenuo iz Vranja 25. juna, a nakon prolaska kroz 11 gradova završen je 7. jula u Beogradu. Biciklisti su prešli blizu 600 km za 12 dana, tokom kojih su prenosili ekološke poruke.

Kampanja je sprovodena u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Telenor fondacijom i uz podršku Radio Televizija Srbije.

Detaljnije informacije o kampanji mogu se pronaći ovde.


Nacionalna kampanja „Oplaneti se! Uklonimo deponije“

(tokom 2009. godine)

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ tokom 2009. godine sprovela je kampanju „Oplaneti se! Uklonimo deponije“ koja je imala za cilj da utiče na nadležne institucije, građane/ke, ekološke organizacije, predstavnike biznisa, medije i druge aktere u društvu da se u okviru svojih nadležnosti aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada u Srbiji.

Zajedno sa građanima i građankama sprovedeno je dvanaest akcija čišćenja deponija u 11 gradova u Srbiji – Valjevo, Gornji Milanovac, Trstenik, Kruševac, Raška, Knjaževac, Aleksinac, Niš, Vranje, Žagubica, Vučje. Za četiri meseca aktivisti i aktivistkinje Zelene liste su uspeli da uklone preko 300 m3 otpada.

Jedna od akcija u okviru kampanje bila je i biciklistički ekološki karavan u dužini od 537 km, od Vranja do Novog Sada. Karavan je krenuo 23. juna iz Vranja, a završio se u Novom Sadu neposredno pre početka muzičkog festivala EXIT, 8. jula. U svakom od mesta kroz koje su prošli biciliklisti su ostaviti zeleni trag u vidu zasađenog drveća.

U partnerstvu sa EXIT-om, Zelena lista je tokom festivala (9 – 12. Jul 2009.) sprovela niz akcija na Petrovaradinskoj tvrđavi i EXIT kampu, sa ciljem da podstakne same posetioce na odgovoran odnos prema životnoj sredini.

Sprovođenje kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za odžive zajednice (ISC) uz finansijsku podršku USAID-a kroz program Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva. Kampanju je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, RTV B92, muzički festival EXIT i Društvo Srbije za odnose sa javnošću.

Detaljnije informacije o kampanji mogu se pronaći ovde.